კომპანიის შესახებ

ონლაინ მაღაზია წარმოადგენს პოლაროიდის ოფიციალურ პარტნიორს საქართველოში